Logo IzozekRevoluční patentovaná izolační technologie
Česky English Deutsch
20 let záruka

FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ptejte se – rádi odpovíme!

01 V čem je hotová, tepelně izolační omítka Manto Plate ® lepší, než doposud známé a používané materiály?
02 Proč je omítka Manto Plate ® vhodná jako vnitřní izolace do stále obývaných a tím i vytápěných prostor?
03 Je lepší novostavbu izolovat zvenčí nebo zevnitř?
04 Jak silnou izolaci budu potřebovat? Může být 1 cm tloušťka izolace dostačující?
05 Mám vlhké zdivo, je možné s Manto Plate ® účinně sanovat?
06 Má Manto Plate ® nevýhody?
07 Kde všude lze tuto izolaci použít?
08 Jaké další materiály nabízíte?
09 Jste v programu Zelená úsporám? Jaký je váš názor na ni?V čem je hotová, tepelně izolační omítka Manto Plate ® lepší, než doposud známé a používané materiály?

1) Vlastnostmi.
Ač se to bude zdát až neuvěřitelné, Manto Plate ® je teplu a chladu odolný, A1 ohnivzdorný a nehořlavý, vodoodpudivý - nesavý, pohlcuje zvuk, nepraská ani neopadává, nepůsobí na něj povětrnostní vlivy, zabraňuje vlhku i plísním a hlavně je zcela prodyšným a přírodním materiálem, který nezatěžuje zdraví ani životní prostředí. Manto Plate ® je bezespárá technologie, zamezující vzniku tepelných mostů. Její předností je rovněž snadná a rychlá aplikace, vhodná i pro jinak těžce dostupná místa. Manto Plate ® je hotová izolační směs, která je bez ředění ihned připravena k použití. Jelikož se nekotví ani nelepí (drží na každém povrchu vč. skla), neuzavře se tím také její prodyšnost. Tak je tomu u jiných materiálů, které sice samy o sobě mohou být prodyšné, ale díky montážním prostředkům (lepidla, penetrace, další systémové prvky apod.) o tuto svou prodyšnost zase přijdou.

Manto Plate ® je úžasný materiál, jehož životnost se v podstatě rovná životnosti stavby. Časem nesedá, neřídne, žádným způsobem se nevytrácí, jako je tomu u polystyrenu nebo minerální vaty. Je vhodné jak pro novostavby, tak do objektů historických, jejichž zateplení je zpravidla nesmírně problematické ... s Manto Plate ® je i izolace provlhlé vodní tvrze snadnou záležitostí.

Závěrem – Manto Plate ® má velmi široké využití, jak v interiéru, tak i exteriéru.

2) Cenou.
V první řadě je to úspora nákladů. Ty se obecně skládají ze tří položek: materiál, práce a údržba. Při izolaci zdiva, podlah, stropů, teras, bazénů nebo sanování vlhkého zdiva, vás přijde 1 cm Manto Plate ® zhruba na 300 až 360 Kč/m2. Navíc z Manto Plate ® není odpad a jsou tak prakticky nulové i ztráty materiálu. K ceně polystyrenových desek nebo minerální vaty musíme připočíst už zmiňované montážní prostředky, tj. lepidlo, kotvy, lišty, mřížky, penetrace, fasádní omítku a další systémové prvky. Celková cena za materiál je tedy buď stejná, nebo Manto Plate ® vyjde trochu levněji.

Velký rozdíl je v ceně za práci. Pokud srovnáme dobu, za kterou zedník zateplí např. stěnu minerální vatou a pak pomocí Manto Plate ®, zjistíme, že s našimi produkty je hotov až třikrát rychleji. Prostě proto, že jejich aplikace je mnohem jednodušší. Zde už je finanční úspora velmi citelná. A navíc, pokud si troufáme, aplikaci Manto Plate ® po krátkém seznámení s návodem zvládne i jen trochu zručný kutil.

Na závěr zde máme údržbu. Manto Plate ® je zcela bezúdržbová a stabilní izolační omítka, na kterou nepůsobí eroze, povětrnostní vlivy, UV-A a UV-B paprsky, škůdci ani mikroorganismy, hmyz ani hlodavci, je odolná proti kyselým dešťům a dokonce i kyselinám, časem nesesedá, nepraská a neopadává. Izolaci je možné poškodit jen mechanicky. Oprava je ovšem, na rozdíl od jiných izolací, velmi snadná: poškozené místo se znovu vyplní Manto Plate ® a po zaschnutí je vše jako nové.

3) Úsporou energie.
Zpravidla u novostaveb, ale i ve starších budovách, se ve většině případů aplikuje 1 cm vrstva na vnitřní a vnější zdivo, ideálně ale i na podlahu, strop či střechu. Tato centimetrová izolační vrstva se může zdát slabá a nedostačující, ovšem už zde máme reálnou energetickou úsporu až 50%.

4) Zárukou. Výrobce poskytuje na Manto Plate ® nadstandardní záruku minimálně 20 let! Proč minimální a co to znamená? Záruka na Manto Plate ® bude časem prodlužována a v budoucnu se jeví jako velmi reálná tzv. záruka doživotní (se životností stavby).


Proč je omítka Manto Plate ® vhodná jako vnitřní izolace do stále obývaných a tím i vytápěných prostor?

Manto Plate ® doslova mění odbornou literaturu, zejména téma „úskalí vnitřního zateplení u současných, difúzně otevřených systémů“.

Tepelně izolační materiály, použité na vnitřní líci zdiva, mají spoustu problémů. Nejvážnějším z nich je kondenzace vodní páry a její odvod. Řešením jsou tedy difúzně otevřené systémy, které jsou prodyšné vůči vzduchu v místnosti a jsou schopny odvést vlhkost, která proniká do zdiva odjinud. Jenže tyto systémy jsou nákladné, problematické a často i zcela nefunkční, společným problémem je jejich uchycení, kdy prodyšná izolace je upevněna nebo uchycena neprodyšným spojovacím materiálem, tj. lepidlem nebo kotvami. Takový systém se buďto z difúzně otevřeného stává difúzně uzavřeným, nebo na rozhraní obvodového zdiva a vnitřní konstrukce vzniknou tepelné mosty. Tyto systémy se zpravidla nedoporučují pro trvale obývané nebo vytápěné budovy a už vůbec nejsou vhodné na zateplování budov, které mají problém se vzlínající vlhkostí nebo zatékáním.

Zdravé klima je při vnitřním zateplení jisté, je ale nutno použít správný materiál. Řešením bez kompromisů je Manto Plate ®. Tato bezespárá technologie mění celou problematiku vnitřního zateplování a to převážně u stávajících - starších budov. Manto Plate ® je difúzně otevřená izolace, zaručující tu správnou difúzi vodních pár a plynů při udržení požadovaného prostupu „zbytkového“ tepla do zdiva, bez nutnosti použití problematických parozábran. Budova tak může lépe „dýchat“ a přitom si zachovat svoje tepelně izolační vlastnosti. To je možné i díky vysoké přídržnosti izolace Manto Plate ®, která drží na každém povrchu i tvaru, a to vč. skla. Není ji potřeba ředit, lepit ani konstrukčně kotvit, neuzavírá se tak velmi potřebná prodyšnost a nemohou vznikat tepelné mosty. Manto Plate ® pozitivně mění klima v místnosti, zbaví vás vlhka a plísní. Je velmi vhodné pro alergiky.


Je lepší novostavbu izolovat zvenčí nebo zevnitř?

Takřka celý svět odjakživa izoloval a izoluje zevnitř (Amerika, Anglie, Francie, Skandinávie atd.) Jen u nás, díky agresivnímu lobby, se stále nesmyslně izoluje zvenčí. Vnější zateplení má smysl převážně v pouštních oblastech, např. Egypt, Spojené arabské emiráty, Turecko, atd. Zde se budovy izolují zvenčí proti horku, aby uvnitř nemusela být stále zapnutá klimtizace. Vnitřní zateplení je podstatně výhodnější, jednodušší, rychlejší, ale především několikrát levnější, a proto to tak dělá prakticky celý svět. Další výhodou vnitřní izolace je, že nemusí být odolná vnějším vlivům, může být tedy mnohem tenčí, tím pádem i mnohonásobně levnější při vyšší účinnosti.

Ovšem nejlepší řešení je v kombinaci vnitřního a vnějšího zateplení. Zvenčí nebude stěna promrzat a zevnitř nebudeme nadměrně vytápět zdivo. A jak si tedy představujeme ideální novostavbu?

Pórobetonové tvárnice ve spojení s izolační omítkou Manto Plate ® po 1cm na vnitřní a vnější líci. Pórobeton je ohnivzdorný, přírodní a prodyšný materiál, který má slabou tepelnou vodivost U (výborný tepelný odpor R), ovšem je velmi nasákavý. Manto Plate ® je také ohnivzdorný, přírodní a prodyšný materiál, který má naopak výbornou tepelnou vodivost U (slabší tepelný odpor R), avšak je vodoodpudivým – nesavým materiálem, který sám o sobě drží na každém povrchu. V této kombinaci nám tak vznikne dokonalé, difúzně otevřené obvodové zdivo. Nebudou zde potřeba žádné problémové parozábrany ani systémové kotvící prvky, které by daly vzniknout tepelným mostům. Zapomeňte také na posunutý rosný bod a kondenzaci vodní páry. Váš domov bude doslova dýchat, zajistí příjemné vnitřní klima a přesto splní všechny energetické standardy. V přírodě a jednoduchosti je síla:-)


Jak silnou izolaci budu potřebovat? Může být 1 cm tloušťka izolace dostačující?

Optimální tloušťka izolace z ekonomického hlediska závisí na několika faktorech. Jsou to zejména původní součinitel prostupu tepla dané konstrukce, cena kompletní skladby zateplovacího systému, aktuální cena energií a předpokládaný růst jejich cen.

Pokud se rozhodneme pro vnitřní izolaci Manto Plate ®, obvykle stačí tloušťka 1 - 2 cm, při které již dosáhneme 50% úspory energie.

Nejlepší řešení je kombinace vnitřního a vnějšího zateplení, takové řešení je vhodné jak pro novostavby, tak i pro staré zástavby. Volba tlouštky izolace závisí na mnoha faktorech, ale je možno říci, že obvykle je zcela dostačující 1 cm na vnitřní a 1 až 2 cm na vnější líci zdiva izolace Manto Plate ®. Zpravidla platí, že 1 cm Manto Plate ® nahradí 4 - 5 cm běžné izolace. Tepelná vodivost je 0,050 W/mK tj. úspora energie 50%.


Mám vlhké zdivo, je možné s Manto Plate ® účinně sanovat?

O problematice vlhkosti a sanací zdiva bylo již napsáno mnoho a mnoho z nás má své osobní zkušenosti – zasolené mokré skvrny na zdech, vlhkost, plísně ... Ve většině případů jde o problém špatné hydroizolace základové desky, proto se také nejčastěji objevuje u starších budov. S vlhkostí se zároveň přepravují rozpuštěné soli (dusičnany, chloridy a sírany), které se usazují v kapilárách a tím zmenšují jejich průměr, čímž umožňují vzlínání vody do vyšší výšky. Zároveň platí, že čím je větší vlhkost zdiva, tím větší je přísun solí, které pak na povrchu krystalizují. Každé zdivo, kterým jednou vzlínala spodní vlhkost, má zasolené jádro. Každopádně, ať už vlhkost vzlíná odkudkoliv, je to vždy nepříjemný problém, který se dosud nedařilo spolehlivě a dlouhodobě vyřešit.

Možná jste už vyzkoušeli všechny dostupné vysoušeče, chemické injektáže, sanační omítky ... bezúspěchu. Nyní možná zvažujete, jako poslední možnost, velmi rizikový a neméně nákladný krok, podřezání zdiva motorovou pilou. Zní to jako z hororu a právem! Často tak vzniknou ve zdivu trhliny a naruší se celá statika domu. Stěny začnou praskat, pohybovat se, dům se nakloní ... Dost! Nepodřezávejte, víme jak na to!

Naším cílem je zamezit prostupu vlhkosti z jádra ven, tím zamezíme tvorbě škodlivých solí, které tak zůstanou v jádru, nekrystalizují a nenarušují tak zdivo a jeho statiku. Manto Plate ® je přírodní, difúzně otevřený teplý materiál, který nepodléhá erozi, mikroorganizmům, kyselinám, kyselým deštům, slunečnímu záření a dalším škodlivým vlivům. Nezasolí se a časem neodpadne jako běžné sanační omítky. Je přímo použitelné na plesnivé a vlhké povrchy, které pod ním vyschnou a plísně zmizí. Díky jeho schopnosti propouštět zbytkové teplo vysouší vnitřní zdivo; soli a vlhkost tak nemohou dále prostupovat na povrch a krystalizovat. Manto Plate ® samozřejmě nezastaví tlakovou vodu, v takovém případě doporučujeme pod něj aplikovat hydroizolační štuk Izo Plate ®, který je také přírodním a prodyšným materiálem, právě tak s dvacetiletou zárukou. Manto Plate ® navíc díky izolačním vlastnostem zajistí až 50% úsporu tepla. Manto Plate ®, to je konečné řešení vašich problémů s vlhkostí.


Záruka 20 let na sanační omítku? To bude za nějakých nesplnitelných podmínek?

Běžné sanační omítky jsou vždy na bázi cementu, písku, vápna nebo jiné maltové směsi. Vždy se ředí vodou. Zjednodušeně řečeno, fungují jako nasákavé houby, které po zasolení selhávají a mnohdy i samy ze zdi odpadnou. Na tyto omítky jejich výrobci pochopitelně neposkytují nadstandardní záruky. I ti nejodvážnější dávají maximálně 5 let. Ovšem pro její získání musíte splnit mnoho a mnoho podmínek, které jsou finančně i časově velmi náročné a pravděpodobně Vás mají od uplatnění záruky spíše odradit. Na Manto Plate ® poskytujeme minimální záruku 20 let, a to bez nesmyslných omezení a nesplnitelných požadavků. Vše se dočtete zde.


Manto Plate ® nevýhody?

Prakticky ne. Jen poněkud méně pohodlná může být delší doba schnutí, která je cca 48 hodin, v závislosti na okolní teplotě a odvětrávání. Schnoucí omítka musí být také chráněna před deštěm.


Kde všude lze tuto izolaci použít?

Takřka všude: v exteriérech a interiérech staveb, na střechách a v suterénech, na sloupech a nosnících, pod laminátovými a parketovými podlahami. Lze ji jednoduše nanést na hrubé a jemné malty, cihly, pemzy, beton, pórobeton, sádrovou omítku, dřevo, sklo a natírané povrchy. Zajímavé je, že není nutné ji nanášet hned na celý dům, odizolovat si může každý sám i jen svůj byt. Protože lze izolovat zevnitř, nemusí být majitelé bytů závislí na rozhodnutí družstva nebo společenství vlastníků bytů a čekat, až bude ochota a prostředky na izolaci celého domu.


Jaké další materiály nabízíte?

Firma IzoZek ® vyrábí momentálně deset produktů. Na osm z nich je poskytována nadstandardní záruka. Všechny produkty splňují stejně nekompromisní kvalitativní požadavky a jsou vyrobeny na podobné bázi, z přírodních, zdraví neškodných surovin. Produkty mají atesty a certikáty kvality, včetně zkoušek úřadů pro atomovou energii apod.


Jste v programu Zelená úsporám? Jaký je váš názor na ni?

Firma IZOZEK ® o účast v programu Zelená úsporám nemá zájem. K programu máme mnohé výhrady, například nechceme být spojováni s dotacemi, které jsou na druhé straně vykoupeny přemrštěnými cenami materiálů. O podivných praktikách v programu Zelená úsporám si jistě najdete mnohé informace sami, uvádíme tedy jen jeden odkaz, který situaci podrobně popisuje z pohledu přímého účastníka: Vyplatí se Zelená úsporám? Kdo na programu vydělá?


Snažili jsme se odpovědět na většinu často kladených otázek. Nenašli jste přesto odpověď na tu vaši? Pak neváhejte a napište nám, rádi Vám odpovíme!

certifikáty kvality
copyright © Izozek ® 2015 - 2019 | všechna práva vyhrazena